Wie we zijn

Het Europees Atletiek manifest-de schriftelijke verklaring van de intenties, motieven en opvattingen van onze organisatie-is getiteld “uw sport voor het leven “.

Het manifest is voor de mensen die nauw verbonden zijn met de Europese Atletiek, het Congres (leden Federatie leiders), de Raad, de directie, de commissies en het hoofdkantoor. Het is echter nuttig voor alle externe belanghebbenden van onze sport.

Het doel van ons manifest is om de basis te bieden voor een gedeeld begrip van, aan de ene kant, wie we zijn en wat we geloven in, wat we doen en wat we willen bereiken, en aan de andere kant, hoe we communiceren.

Met andere woorden, het functioneert als een constante herinnering over het spreken “met een stem” en fungeert als een basis en leidraad voor alles wat we doen.